The project is co-financed by the city of Warsaw

DOMINIKA SUCHECKA

한국어 설명:

도미니카 수헤츠카는 수차례 수상 경력에 빛나는 바르샤바 아랍어 댄서 및 트라이벌 퓨전 댄서이자 공인 강사로, 10 년 이상의 강습 경험과 전 세계의 풍부한 공연 이력을 보유하고 있습니다. 그녀는 정기적으로 오리엔탈 무용의 요람인 카이로를 방문하여 본고장에서 가장 원천적인 형태의 무용을 학습합니다. 이 “루트” 지식을 바탕으로 그녀만의 고유적인 스타일과 현대적 무용 지식을 완성시키게 합니다. 2011 년 그녀는 베를린에서 Tanzakademie Cifuentes 강사 코스를 최고 등급으로 완료했습니다. 2012 년에는 Nova Orient Festival (폴란드 최대 벨리 댄스 대회) 에서 오리엔탈 프로페셔널 및 트라이벌 퓨전 솔로 프로페셔널 부문1위를 차지했습니다. 그녀는 또한 베를린에서 개최된 유럽에서 가장 큰 오리엔탈 댄스 페스티벌 중 하나 인 Oriental Fantasy Festival 2012 에서 오리엔탈 프로 페셔널 및 트라이벌 퓨전 솔로 부문에서 1위를 수상했습니다. 그녀는 2012 년 유럽 벨리 댄스 대회 (Euro Raqs 2012) 에서 2 위를 수상했으며 2016 년 부다페스트에서 권위있는 CAIRO! 대회에서 4 위 상을 수상했습니다. 2004 년부터 바르샤바에서 주간 수업을 진행하고 있지만 폴란드 타도시 및 해외에서 워크샵 진행하고 세계 여러곳에서 공연을 했습니다 (예: 2012 년 리가 / 2013 년 베를린 하노버 마이애미 / 2014 년 코펜하겐 / 2015 년 바르셀로나 / 2016 년 산세 폴크로 / 2017 년 런던, 코펜하겐 / 2018 년 소피아, 코펜하겐, 베오그라드, 프라하 / 2019 년 카이로, 그르노블). 공연 및 강습 이외에도 도미니카는 국제 아랍어 댄서 및 트라이벌 퓨전 페스티벌을 연 2회 개최하며, 댄스 공연, 캠프, 코스 등 수 많은 댄스 관련 행사를 주최합니다.

PO POLSKU:

Dominika Suchecka to wielokrotnie nagradzana warszawska tancerka bellydance i tribal fusion i certyfikowana instruktorka tych stylistyk, z ponad 10-letnim doświadczeniem w nauczaniu i bogatą historią występów na całym świecie. Regularnie podróżuje do Kairu, będącego kolebką tańca orientalnego, żeby uczyć się go u źródła i w najbardziej autentycznej formie. Wykorzystując tę “korzenną” wiedzę, wzbogaca go ona jednak o własny styl i szczyptę nowoczesności. W 2011 roku ukończyła kurs instruktorski Tanzakademie Cifuentes w Berlinie z najwyższą możliwą notą. W 2012 roku zdobyła pierwsze miejsce na Nova Orient Festival (największy polski konkurs bellydance) w kategoriach Oriental Professional oraz Tribal Fusion Solo Professional. Zdobyła także pierwsze nagrody w dziedzinie Oriental Professional i Tribal Fusion Solo na jednym z największych festiwali tańca orientalnego w Europie – Oriental Fantasy Festival 2012 w Berlinie. Otrzymała drugą nagrodę w Europejskim Konkursie Bellydance of the Year 2012 (Euro Raqs 2012) i zdobyła czwartą nagrodę prestiżowego CAIRO! Festiwal w Budapeszcie 2016. Od 2004 roku prowadzi cotygodniowe zajęcia w Warszawie, ale wielokrotnie prowadziła też warsztaty i dawała występy w innych miejscach w Polsce i za granicą (np. Ryga w 2012 r. / Miami, Hanower, Berlin w 2013 r. / Kopenhaga w 2014 r. / Barcelona w 2015 r. / Sansepolcro w 2016 r. / Londyn, Kopenhaga w 2017 r. / Sofia, Kopenhaga, Belgrad, Praga w 2018 r. / Kair, Grenoble w 2019 r.). Oprócz nauczania i występowania solo Dominika organizuje liczne imprezy związane z tańcem: dwa coroczne międzynarodowe festiwale bellydance i tribal fusion, spektakle taneczne, obozy, kursy itp.

IN ENGLISH:

Dominika Suchecka is a multi-award winning bellydance and tribal fusion performer and certified teacher of these styles from Warsaw, Poland, with over 10 years of experience in teaching and performing all over the world. She regularly travels to Cairo to deepen her knowledge and understanding of Egyptian dance, in order to preserve this art in its most authentic form. However, using that “root” knowledge, she is also adding her own style and a pinch of modern flavour to it. In 2011 she completed Certified Academic Teachers Training in Tanzakademie Cifuentes in Berlin with highest possible note. In 2012 she won first place at Nova Orient Festival (the biggest Polish bellydance contest) in Oriental Professional Category and in Tribal Fusion Solo Professional Category. She also won first prizes for Oriental Professional and Tribal Fusion Solo at the one of the biggest oriental dance festivals in Europe – Oriental Fantasy Festival 2012 in Berlin. She was awarded second prize in European Bellydance of the Year Competition 2012 (Euro Raqs 2012), and won fourth prize of prestigious CAIRO! Budapest Festival 2016. Since 2004 she teaches weekly classes in Warsaw, but also leads numerous workshops and gives performances in other places in Poland and abroad (eg. Riga in 2012 / Miami, Hannover, Berlin in 2013 / Copenhagen in 2014 / Barcelona in 2015 / Sansepolcro in 2016 / London, Copenhagen in 2017/ Sofia, Copenhagen, Belgrade, Prague in 2018 / Cairo, Grenoble in 2019). Apart from teaching and performing solo, Dominika organises numerous dance-related events: two yearly international bellydance and tribal fusion festivals, dance spectacles, camps, courses, etc.